el-sjekk


Ta el-sjekk på boligen din. Det kan redde liv!


Norge er et av de landene i verden hvor det brenner mest og hvor flest mennesker omkommer av skadene.

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne brannen vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt sjekket med jevne mellomrom.

Ved å gjennomføre en el-sjekk, går en av våre elektrikere gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skriver en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. At du er ansvarlig betyr at forikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget. Små feil kan få store konsekvenser for deg og familien, både helsemessig og økonomisk. Både gamle og nye hus brenner på grunn av slike feil. For å være på den trygge siden, kan du bestille el-sjekk hos oss.

I tillegg til bedre brannsikring vil kontrollen kunne avdekke jordfeil og andre svakheter i anlegget. Vi gir også råd om el-sikkerhet og NØK.

Ta kontakt med din nærmeste Norgeseliten-elektriker for mer informasjon eller for å bestille el-sjekk av din bolig.

FAST-avtale

EL-sjekk

ENØK-råd

DESIGN-tips