Har du vært uheldig å motta en vare fra oss som det er noe feil med og ønsker å reklamere:

1. Før du sender inn vare: Kontakt vår Kundeservice på nettbutikk@norgeseliten.no. Vennligst skrive i emnefeltet: "Reklamasjon, Ordrenummer xxxx".

Beskriv i mailen:
 * Hvilken vare det gjelder og hva som er feil med varen
 * Vedlegg gjerne et bilde ved feil

2. Du vil få en mail retur som bekrefter at vi ha mottatt en mail fra deg. Mailen vil inneholde informasjon om hvordan du skal pakke og sende varene retur til oss.

3. Vi sender deg et reklamasjonsskjema som du skal fylle ut. Det utfylte skjema skal vedlegges pakken og sendes til Berggård Amundsen, Årvoldveien 12, 1529 Moss.

Ved reklamasjon gjøres en vurdering av oss av produktet, i noen tilfeller må vi sende reklamasjonen videre til en vurdering hos leverandøren.

Dine meninger som kunde vurderes høyt, derfor ber vi deg om å kontakte oss når du får problemer med et produkt du har handlet hos oss. Når vi har mottatt din reklamasjon jobber vi for å få behandlet denne innen 14 dager.

Vi gjør oppmerksom på at reklamasjonsretten gjelder produksjonsfeil på varen og ikke feil forårsaket av normal slitasje eller elding av produktet. En reklamasjon skal gjøres så snart som mulig etter at feil oppdages (innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget). Du kan reklamere på en vare i inntil to år etter at du som kunde mottok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger er reklamasjonsfristen fem år.

Det er ikke mulig å reklamere på tvers av landegrenser.

FAST-avtale

EL-sjekk

ENØK-råd

DESIGN-tips