• Bytte og retur

Hvis du angrer på varer du har kjøpt i nettbutikken kan du returnere. Vi følger Angrerettloven (se mer informasjon nedenfor). Du skal innen 14 dager etter leveransen er mottatt gi melding til oss og senest 14 dager etter du har gitt oss melding sende varene tilbake.

  1. Du må alltid hente varen på utleveringsstedet (ordren kan ikke slettes etter du har bekreftet ordren)
  2. Retur skjer i henhold til avtale med Kundeservice". "Kontakt vår Kundeservice på nettbutikk@norgeseliten.no om ønsket returforsendelse. I emnefeltet skriv: "Angre, Ordrenummer xxxx".
  3. Du vil få en mail retur som bekrefter at vi ha mottatt en mail fra deg. Mailen vil inneholde informasjon om hvordan du skal pakke og sende varene i retur til oss.
  4. Varene sendes retur med tilhørende angreskjema i pakken

Du dekker de direkte kostander (for eksempel frakt og evt. ny emballasje) ved å returnere varene. Du er ansvarlig for eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon. Vi ber om at du ikke fjerner merkelapper samt behandler originalemballasjen/salgsforpakning godt.

Ditt tilgodehavende for kjøpet inkl. frakt bli kreditert og tilbakeført alt etter hvilken betalingsmåte som er benyttet.

Det er ikke mulig å returnere og bytte på tvers av landegrenser.

Angrerettskjema

Angrerettskjema er sendt deg på mail sammen med bekreftelsen av ordren.
Her er  et manuelt skjema du må legge i returpakken hvis du ikke finner skjemaet ditt igjen

Informasjon om angrerett.

Hvis du angrer på et kjøp er det Angrerettloven som gjelder. Ved angret kjøp har selger og kjøper noen forpliktelser som må følges innenfor angrerettlovens bestemmelser. Vi sender ut informasjon til alle våre privatkunder, via e-post, rundt angrerettloven og angrerettskjema ved hvert kjøp som foretas hos oss.

Vi anbefaler å vise god omsorg for varen og originalemballasjen hvis man ønsker å returnere varen trygt og sikkert tilbake.

Under finner du noen viktige utdrag fra angrerettloven:

  • Angreretten betinger at kunde bærer kostnadene selv (jf. Angrerettloven § 8, punkt i)
  • Angreretten betinger at melding er gitt selger innen 14 dager etter at leveransen er mottatt. (jf. Angrerettloven § 21). 
  • Forbrukeren skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding om angrerett er blitt gitt, sende varene tilbake. (jf.  Ang Angrerettloven § 25)
  • Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk  utover det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jf. Ang Angrerettloven § 25).

 

Aktiv handling

Det forplikter en aktiv handling fra deg som kjøper at det ikke er noen tvil om at du benytter deg av din angrerett. Med en aktiv handling kan vi behandle saken på en rask og effektiv måte for begge parter. Se nærmere "Bytt og retur" ovenfor.

Passiv handling

Dersom du ikke henter ordren og forholder deg ellers helt passiv, vil dette ikke gi oss noen indikasjoner om hvorfor pakken ikke er hentet. Du vil da ikke ha oppfylt kravene som stilles til deg i henhold til Angrerettloven og mister således retten til å gå fra avtalen. Når ordren kommer tilbake som uavhentet vil den bli kreditert i sin helhet og varene lagt tilbake på lager. Vi vil sende egen faktura pålydende porto to veier, pluss uavhentet gebyr pålydende kr. 500, for å dekke våre håndteringskostnader.

 

FAST-avtale

EL-sjekk

ENØK-råd

DESIGN-tips