Hva kan forbruker selv utføre av elektriske arbeider?

 • Ikke-faglærte kan bare utføre mindre arbeider i forbindelse med elektriske anlegg i egen bolig og fritidsbolig, dersom slikt arbeid utføres sikkerhetsmessig forsvarlig. Med mindre arbeid menes:
 •  
 • · Tilkobling/skifting av topolede plugger til og med 25 A, med og uten jording
 • · Tilkobling/skifting av topolede skjøtekontakter og apparatkontakter til og med 16 A, med og uten jording
 • · Tilkobling og reparasjon av bordlamper/lampetter og lignende med bevegelige ledninger, herunder også ledningsbrytere
 • · Tilkobling/skifting av belysningsutstyr opphengt i takkrok eller lignende, og som normalt ikke betraktes som en del av den faste installasjonen, tilkoblet med kroneklemme eller plugg/stikkontakt
 • · Montering og skifting av varmeovner som leveres med bevegelig ledning og plugg
 • · Utskifting av dekklokk for brytere, stikkontakter og koblingsbokser    
 •  
 • Lavvoltsanlegg (under 50 volt) kan utføres/monteres av ikke-faglærte dersom:  
 • a) Effekten ikke overstiger 200 VA
 • b) Monterings- og bruksanvisning følges nøye
 • c) Hele anlegget er lett tilgjengelig for visuell inspeksjon og kontroll
 • d) Tilkopling til 230 V-nettet utføres av registrert virksomhet, dersom tilkoplingen ikke er forutsatt gjort over transformator med sertifisert plugg/stikkontakt.  
 •  
 • For lavvoltanlegg som forlegges i ikke brennbart materiale gjelder ikke begrensningen i pkt. a) og b)
 •  
 • Vær for øvrig oppmerksom på at feilmontasje kan medføre brann. Det anbefales derfor at alt lavvoltsutstyr monteres av registrert installasjonsvirksomhet.
 •  
 • Hva du har lov til å gjøre selv fremkommer av Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr §6, med veiledning.  
 •  
 •  
 • Kilder: (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2016) (Hafslund Nett, 2016)

FAST-avtale

EL-sjekk

ENØK-råd

DESIGN-tips